Skal vi ro

I klubregi skal du ro sammen med en eller flere andre indtil du har opnået IPP2 eller tilsvarende.

Det sociale aspekt er meget vigtigt for os, for da samvær og sammenhold går hånd i hånd

Vores blog

På vores blog kan alle invitere til en tur ud på vandet. Når du har været med på intro, betalt dit kontingent og sendt os en mail med dine kontaktoplysninger, så får du en invitation til vores blog.

Bloggen er offentlig tilgængelig, men kun klubmedlemmer kan skrive på den. Tryk her for at åbne den.

Sikkerhedsregler

  • Du er ansvarlig for din egen sikkerhed. Den enkelte kajakroer skal således selv vurdere sin egen sikkerhed, herunder vejr og vind, påklædning, kajak og udstyr (”ro efter evne”).
  • Den enkelte roer skal selv være i stand til at sige fra, såfremt roeren vurderer, at sikkerheden ikke er god nok eller i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser.
  • Det er ikke tilladt at handle således, at eget eller andres liv sættes på spil.
  • Man har pligt til oplyse om sit helbred, hvis dette har indflydelse på fysiske aktiviteter, således at der kan tages forholdsregler for dette.
  • Aktive roere skal være fyldt 15 år. Roning skal dog foregå sammen med instruktør eller forældre. Dette gælder indtil roeren er fyldt 18 år. Dette gælder medmindre forældre eller værge har indgået særlig aftale med bestyrelsen.
  • Forældre eller værge til medlemmer under 18 år, skal med underskrift give medlemmet tilladelse til at ro i klubben.
  • Alle medlemmer skal have bestået klubbens introkursus eller overfor bestyrelsen dokumentere at tilsvarende eller bedre færdigheder er opnået.
  • Aktive roere skal have kendskab til søens færdselsregler som beskrevet i “Lov og ret på vandet” fra Søsportens Sikkerhedsråd.
  • Ved sæsonstart genopfriskes redninger og ved solosejlads også selvredning.

Som begynder opfordrer vi dig til at du de første 50 kilometer holder dig på lavt vand. Det gør du rent konkret ved, at du indtil du når 50 kilometer kun sejler indad (mod syd) og mellem land og de røde bagbordsbøjer.

Tips og Tricks Du bliver kun dygtig hvis du øver dig. Det er ingen skam at spørge og ingen skam at vælte. (det er derfor vi øver redninger). Kun ved at prøve noget nyt sker der noget nyt, og der skal masser af øvelse til for at få det til at se let ud. Men praktiske øvelse og råd fra instruktører behøver ikke at stå alene.
Tag på kursus, læs en bog, besøg youtube eller nogle af de mange kajaksider der findes på nettet.

IPP systemet

Vi kan certificere til IPP 1 og 2, samt forberede dig på IPP 3

IPP 1 Hensigten med dette niveau er at opmuntre og motivere til sikkerhed og ansvarlighed på vandet, og vise de muligheder og gode oplevelser der ligger i kajakroning. Niveauet indeholder grundlæggende håndtering af kajakken under hensyntagen til udstyr og miljø.
Niveauet bestås ved løbende evaluering.

IPP 2 Niveauet dækker grundlæggende færdigheder på fladt vand. Fokus er lagt på kontrol og manøvrering af kajakken. Forståelse af årsag og effekt vægtes højere end evnen til at udføre perfekte tag. På dette niveau lægges der vægt på sikkerhed og der trænes teknikker til at tage vare på sig selv og andre. Niveauet fungerer som ”frigivelseskrav” i kajakklub-sammenhæng.
Niveauet bestås ved evaluering.

IPP 3 Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår, assistere ved redninger og videreudvikling af egenfærdigheder. Roere på niveau 3 har opnået et vist erfaringsniveau og er således ikke længere at betragte som begyndere.
Niveauet bestås med prøve.

Hent beskrivelse af: IPP-Havkajak_niveau_1-4