Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling  21. februar kl. 18.00 og efterfølgende i svømmehal også dem der ikke har meldt sig til der.

Tilmelding til Carsten senest d. 7. februar !! (Af hensyn til spisning)

Forslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med at spise, hvor der vil være en øl eller vand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Rubek
 2. Bestyrelsens beretning v/ Carsten
 3. Aflæggelse af regnskab v/Gitte M
 4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år – bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Kontingentopkrævning sendes via mail og sidste rettidig betaling er ultimo april – ved senere indbetaling opkræves ekstra kr. 50,-.
 6. Container til opbevaring af kajakker – hvad er status
 7. Sikkerhedsregler – roer vi med første og sidste mand igen i 2023?
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gitte M er på valg og villig til genvalg
  Er der andre der har lyst?
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Finn foreslået genvalgt
 11. Valg af revisor: Yvonne er på valg og villig til genvalg
 12. Valg af revisorsuppleant: Gitte G er på valg og villig til genvalg

Udvalg:

Tapas (Finn, Marianne og Yvonne)
Tur (nedlagt)
Materiel (Poul, Søren og Ole)
PR( Erik, Marianne og Carsten)
Tour de Fjord – Fælles tur med Langå – Fjordens dag –Lucia (Carsten og Bjarne)
Instruktør (Carsten, Gitte G, Gitte M, Erik, Jørn)
 

13. Eventuelt

Skriv et svar