Generalforsamling 2024

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 bestyrelses suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Vi indleder med spisning kl. 18.00 og efter genrealforsamlinger er der mulighed for at være med i Svømmehallen.

Husk tilmelding til Carsten på 23 47 75 65 eller på vores opslag på vores Facebookgruppe senest torsdag den 15. februar.

Skriv et svar