Sikkerhedsregler

Du er ansvarlig for din egen sikkerhed. Den enkelte kajakroer skal således selv vurdere sin egen sikkerhed, herunder vejr og vind, påklædning, kajak og udstyr (”ro efter evne”).

Den enkelte roer skal selv være i stand til at sige fra, såfremt roeren vurderer, at sikkerheden ikke er god nok eller i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser.

Det er ikke tilladt at handle således, at eget eller andres liv sættes på spil.

Man har pligt til oplyse om sit helbred, hvis dette har indflydelse på fysiske aktiviteter, således at der kan tages forholdsregler for dette.

Aktive roere skal være fyldt 15 år. Roning skal dog foregå sammen med instruktør eller forældre. Dette gælder indtil roeren er fyldt 18 år. Dette gælder medmindre forældre eller værge har indgået særlig aftale med bestyrelsen.

Forældre eller værge til medlemmer under 18 år, skal med underskrift give medlemmet tilladelse til at ro i klubben.

Alle medlemmer skal have bestået klubbens introkursus eller overfor bestyrelsen dokumentere at tilsvarende eller bedre færdigheder er opnået.

Aktive roere skal have kendskab til søens færdselsregler som beskrevet i “Lov og ret på vandet” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Ved sæsonstart genopfriskes redninger og ved solosejlads også selvredning.

Som begynder opfordrer vi dig til at du de første 50 kilometer holder dig på lavt vand. Det gør du rent konkret ved, at du indtil du når 50 kilometer kun sejler indad (mod syd) og mellem land og de røde bagbordsbøjer.

Vi har ingen specifikke regler omkring vejr og vind. Det handler altid om at bruge sin sunde fornuft og ro efter evne. Hvis du kun kan lave en redning på stille vand en lun sommerdag, så skal du ikke ro en dag hvor det blæser og vandet er køligt. Du skal altid være klædt på efter forholdende, og evt. have ekstra tøj med. Det er desuden altid godt at have mad og drikke med.