Generelle sikkerhedsregler

Du er ansvarlig for din egen sikkerhed. Den enkelte kajakroer skal således selv vurdere sin egen sikkerhed, herunder vejr og vind, påklædning, kajak og udstyr (”ro efter evne”).

Den enkelte roer skal selv være i stand til at sige fra, såfremt roeren vurderer, at sikkerheden ikke er god nok eller i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser.

Det er ikke tilladt at handle således, at eget eller andres liv sættes på spil.

Man har pligt til oplyse om sit helbred, hvis dette har indflydelse på fysiske aktiviteter, således at der kan tages forholdsregler for dette.

Aktive roere skal være fyldt 15 år. Roning skal dog foregå sammen med instruktør eller forældre. Dette gælder indtil roeren er fyldt 18 år. Dette gælder medmindre forældre eller værge har indgået særlig aftale med bestyrelsen.

Forældre eller værge til medlemmer under 18 år, skal med underskrift give medlemmet tilladelse til at ro i klubben.

Alle medlemmer skal have bestået klubbens introkursus eller overfor bestyrelsen dokumentere at tilsvarende eller bedre færdigheder er opnået.

Aktive roere skal have kendskab til søens færdselsregler som beskrevet i “Lov og ret på vandet” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Ved sæsonstart genopfriskes redninger og ved solosejlads også selvredning.

Som ny i klubben skal du være med på 5 klubaftener og ro sammen med mere erfarne klubaftener. Når du har mindst 50 km´s roning i kroppen, så får man af chefinstruktøreren  koden til kajakker og udstyr. Du må kun ro alene i klubkajak hvis du har styr på soloredning.

Vi har ingen specifikke regler omkring vejr og vind. Det handler altid om at bruge sin sunde fornuft og ro efter evne. Hvis du kun kan lave en redning på stille vand en lun sommerdag, så skal du ikke ro en dag hvor det blæser og vandet er køligt. Du skal altid være klædt på efter forholdende, og evt. have ekstra tøj med. Det er desuden altid godt at have mad og drikke med.

Specifikke regler om klubaftener

Vi ror principielt i samlet flok, men til alle roture er der udpeget en der ror forrest og en der ror bagerst. Disse opgaver går på skift. 

Forreste roers rolle:

Forreste roer lægger ruten og afpasser tempoet således at alle kan være med. Dvs. forreste roer hyppigt orienterer sig bagud. Forreste roer kan på afgrænsede stræk give feltet fri, dvs. der udpeges et mål med en afstand på op til 750 m, her må den enkelte roer gerne ror så stærkt som muligt, og på den måde få pulsen op. Ved målet samles alle igen.

Bagerste roers rolle

Bagerste roer skal være sidst og sikre at alle er med. Denne roer er udstyret med et horn som roeren kan blæse i. Hvis der blæses i hornet er det enten fordi afstanden til forreste roer er blevet for stor eller der er sket en kæntring.

Gruppens rolle

Øvrige roere holder sig mellem de 2 udpegede roere i rimelig samlet flok. Det giver mulighed for en masse snak på kryds og tværs.

Hvis man har brug for / lyst til at ro lidt alene så kan man søge ind mod land, ikke ud mod det dybe.

Ingen skal kæmpe alene, så hvis man har brug for hjælp så skal man sige til eller markere med en løftet pagaj at man har brug for hjælp.