Referat af generalforsamling 2021

  • Post author:
  • Post category:Indlæg

Vi har afholdt den ordinære generalforsamling tirsdag den 4. maj i forbindelse med sæsonstart. Hele referatet kan du læse under formalia.

De væsentligste beslutninger er:

  • Der indføres et socialt medlemsskab som koster 100,- pr. person. Det giver ret til at være med i klubbens sociale arrangementer.
  • Sikkerhedsreglerne opdateres af Instruktørgruppe og bestyrelse.
  • Gitte M overtager kassererposten efter Bo E.