Drejebog over introforløb

Formålet med at lave et introduktionsforløb til Havkajak er at give deltagerne en basal viden om havkajak og de mest essentielle manøvrer.

Programpunkter

  1. Hvad er en havkajak
  2. Find en kajak der passer og øvrigt udstyr
  3. Rigtig pagajfatning
  4. Indstigning fra strandbredden
  5. Makkeredning
  6. Soloredning
  7. Tur på vandet sammen med andre klubmedlemmer.

Hvad er en havkajak

Introduktionen begynder med at fortælle om forskellen mellem kajaktyper og forskellen mellem en havkajak og tur/kapkajakker.

Som instruktør tager I udgangspunkt i jeres egen kajak. Hvis alle er kommet samtidig, så giv introduktionen inden I finder både i passende størrelser. Hvis folk kommer dryssende, så kan I med fordel forsøge at finde en kajak der passer den enkelte person. I skal vælge så små kajakker som muligt.

En havkajak er en lille båd hvor man er sin egen kaptajn, en båd man tager på og en båd hvor man kan have oppakning med til flere dage. De store vandtætte rum for og agter er dels stuverum men også rum som giver opdrift i forbindelse med en kæntring. Spraydecket/skørtet gør, at bølger ikke giver vand i cockpittet ved sejlads eller ved kantninger, redninger og rul.

Der er redningsliner hele vejen rundt om kajakken. Det er dem man holder fast i hvis man har brug for støtte. Det gælder uanset om man ligger i vandet eller om man har brug for støtte når man sidder i kajakken.

Der er desuden elastiske liner som vi bruger til at holde ting fast på dækket.

Find en kajak der passer og øvrigt udstyr

Loven siger at der skal være en redningsvest/svømmevest i relevant størrelse om bord på alle både. I vores klub er det obligatorisk at have svømmevesten på. Desuden har vi altid pumpe og pagajflyder med.

Pagajflydere kan fås i fast eller oppustelig. Uanset om man vælger den ene eller anden type så skal den altid være fastgjort så en bølge eller kæntring ikke kan få den løs.

Man kan selv vælge om man vil have flyderen for eller agter. Man skal være opmærksom på at jo mere grej man har på dækket, jo mere vindpåvirket bliver kajakken også.

Uanset om pagajflyder og pumpe sidder for eller agter så kan den være i vejen ved redninger.

(I bestemmer selv hvor meget eller lidt I vil præsentere på land – folk er som regel utålmodige med at komme på vandet)

Næste step er at finde passende kajakker til vores nye folk der skal med på vandet. I skal helst give dem så små kajakker som muligt.

Øvrigt obligatorisk udstyr

De skal også finde skørt, pagajflyder, pumpe og en pagaj eller åre. På en introaften er det vigtigt at de prøver begge fremdriftsmidler.

De skal også have en våddragt på, og her gælder det at våddragten skal sidde så tæt som muligt. Det kan være en fordel med vådsko og en regnjakke.

Flyt kajakkerne ned til fjorden

Vi skal herefter have kajakkerne ned til vandet, og instruktionen fortsætter der. Understreg, at det kun er første gang at kajakkerne skal flyttes ned til vigen.

Rigtig pagajfatning

Ved vandet fortæller vi om hvordan man holder korrekt på en pagaj, at den faktisk kan vendes forkert. Hvis der er firmanavn på pagajen, så skal det altid vende så man kan læse det. Man kan også se det på selve bladet, den del af bladet der er ”afskåret” skal vende nedad.

Vis korrekt håndstilling, som altid skal holdes. Man vender på intet tidspunkt hænderne, man kan sideforflytte sin hænder, men aldrig vende håndstillingen.

Den rigtige håndstilling svarer ca. til ens skulder bredde. Hvis man har bredere fat, så svarer det til en lavere gearing. Altså mindre hastighed, men heller ikke så hårdt.

Grønlænderårer er altid uskivede og vores har ikke forskel på siderne.

Euro pagajerne kan være delbare eller faste. De kan også være skivede eller uskivede. Hvis pagajen er skivet, så giver den ikke så meget vindmodstand, men det kræver også mere bevægelse i håndleddet. Hvis folk får problemer med deres håndled, så kan man lade pagajen være uskivet eller man kan give dem en grønlænderåre.

Roning

Roning foregår med hele kroppen, og dermed de store mavemuskler. Det betyder groft sagt at når der er belastning på åren så skal træk-armen være strakt. Vi ønsker rotation i overkroppen og derfor skal man skubbe med den øverste arm. Pagajen sættes i vandet så langt fremme som man kan. Man skal nu trække pagajen i vandet med strakte arme. Man skal forestille sig en kasse mellem krop og pagaj. Samtidig skal man strække benet i træksiden (Vandbenet) og slappe af i det modsatte ben. Når pagajen når til kroppen, så giver det normalt ikke mening at forsætte bevægelsen, så pagajen tages op, og nu må man gerne bøje armen. Hvis man har brug for at lave et styretag, så skal taget føres hele vejen igennem. Du er nu klar til at tage det næste tag i den anden side. Benene kommer dermed til at flytte sig hele tiden – lidt ligesom at cykle.

(For at få mere rotation ind i kroppen så kan man med fordel markere modsatte side af kajakken inden man sætter pagajen i så langt fremme man kan.)

Ind- og Udstigning – Vi skal nu have folk nede deres båd

Du viser, hvordan vi let og elegant kommer ned i båden og ud igen. Kajakken skal trækkes ud så der er vand under kølen. Placer dig overskrævs med båden mellem dine ben. Sæt dig på bagdækket, hold pagajen bag din ryg, forskudt til den ene side. Læn dig en lille smule mod den side hvor du har din pagaj. Sæt først det ene ben og så det andet ben ned i cockpittet. Derefter kan du tagepagajen om foran og tage et par tag ud.

Derefter er vi normalt klar til at ro, men ikke på en introaften. Vores begyndere tager et par tag og vender og hopper så ud og igen ind i kajakken, evt. fra flydebroen.

Makkerredning

Hvis personen er meget bange for ikke at kunne komme ud af kajakken, så er det godt at tilbyde at stå ved siden af, evt. lade dem vælte og vi så trækker vi dem op (Assisteret rul). Er folk ikke så bange, så lav en flåde af hele gruppen. Bed en om at være den første som skal reddes. Husk der skal være nok vand under kølen så vi ikke slår hovedet når de skal vælte.

Se jer godt for i forhold til om der skulle komme en coaster forbi.

Gennemgå selve redningen inden personen skal vælte.

Der er masser af tid!

Vælt kajakken, tag om muligt pagajen under den ene arm. Før begge arme ned under båden (dvs. op i luften) klap på bunden mindst 3 gange. Før derefter begge hænder ned til siden af cockpittet. Følg kanten frem til skørtets håndtag. Tag fat i håndtaget, ryk frem og op, så er skørtet fri. Før derefter hænderne tilbage til midt på cockpitkanten og skub dig ud. Husk ALTID at holde ved kajakken, i tilfælde af strøm og blæsevejr vil kajakken flyde fra dig.

Hvis du kan, så skal du også holde fat på pagajen, men kajakken er vigtigst.

Så skal hjælperen i aktionen Tag fat i den kæntreredes kajak. Måske skal den kæntrede hjælpe med at vende kajakken. Tag pagajen og sæt den fast sammen med din egen. Først foran og så bagved. Mindst 2 punkter, og det skal være med en hånd. Den kæntrede skal nu flytte sig op til reddernes stævn. Brug redningslinerne på kajakkerne, der må ikke svømmes.

Den kæntrede skal nu være i din stævn, begge ben omkring redderens kajak. Redderen skal nu tømme den anden kajak. Træk kajakken op foran dig. Tag fat om en redningsline og vend kajakken ind mod dig selv. Du skal kunne kigge ind i cockpittet. Kant din egen kajak væk fra den anden kajak. Hvis du kanter til den forkerte side, så er der 2 mand i vandet. Skub båden tilbage i vandet. Når du er klar så giver du besked til din makker om at hun må flytte sig. Det er dig der sidder trygt og godt, du har overblikket så du skal tale med din makker hele tiden.

Der er 2 måder at komme op på;

  1. Rulle op. Lig på ryggen med fødderne pegende mod stævnen. Det fjerneste ben skal nu op i cockpittet, og med den fjerneste arm tager man fat i en redningsline. Gerne i redderens kajak. Det handler stadig om et lavt tyngdepunkt, derfor handler det om at den der skal reddes skal gøre sig så lang som mulig. (De fleste krummer sig sammen, og så bliver det meget tungt for redderen. Personen fortsætter sit rul op og tager når det er muligt det andet ben med. Når begge ben er i cockpittet ligger personen på maven og kigger ned mod agterstavnen. Personen skal nu rulle rundt, og vende rigtigt. Ligesom med selvredning så skal man støtte sig til sin makker. man vender sig ind mod sin makker, så kan man også lettere tage fat i makkerens kajak hvis det skulle være nødvendigt. Skørtet sættes fast, tjek at håndtaget er fremme. Giv personen pagajen tilbage og fortsæt øvelserne.
  2. Svøm op på bagdækket. Tag fat i en redningsline, få fødderne op i vandoverfladen. Vær meget opmærksom på at benene er i vandoverfladen. Hvis de kommer ind under kajakken, så er det meget svært at komme op. Med et kraftigt ryk og et samtidigt benspark skal du op på bagdækket. Du skal så langt op at der er balance i kajakken. Du bakker ned i cockpittet, så benene skal ned først, og hovedet vender ned mod agterstavnen. Drej rundt og kig ind mod makkeren. Skørtet sættes fast, tjek håndtag. Giv personen pagajen tilbage og fortsæt øvelserne.

Gentag med skørt på.

Selvredning

Den ultimative soloredning er grønlænderrullet.

En anden god måde er “Re-entry and Roll” Her er man væltet, læg et ben ind i kajakken. Så har du begge hænder fri. Sæt pagajflyderen på pagajen. Læg pagajen parallelt med kajakken med flyderen forrest.

Tag en god indånding og sæt dig ind i kajakken. Læn dig frem, tag det store fejetag og hold øjnene rettet mod pagajflyderen hele vejen. Fra en kl. 3 position skal du også bruge dit ben for at få kajakken på ret køl.

Men den soloredning som vi skal lade nye roere prøve er den hvor vi kravler op på bagdækket.

Når du ligger i vandet så sætter du et ben ind i kajakken, så du har begge hænder fri. Sæt pagajflyderen på pagajen, husk at spænde den godt fast. Flyt dig op til stævnen. Placer pagajflyderen under en armhule, normalt under den svageste arm. Med den stærke arm løfter du kajakken fri af vandet og får på den måde vendt båden rundt. Mindre stærke roere kan løfte længere ned, så er den lettere at få rundt, men der vil være mere vand i kajakken på denne måde. Placer nu pagajen ved bagkanten af cockpittet. Hold godt fast og sørg for at pagajen hele tiden er så vinkelret på båden som muligt. Så er resten lige som ved makkeredning. Den ene hånd holder pagajen og den anden hånd tager fat i en line. Kroppen skal ligge så øverligt i vandet som muligt, altså benene op i vandoverfladen. Igen et kombineret svømmetag og et kraftigt ryk med armen. Du skal så langt op at båden er i balance. Du skal bakke ind i cockpittet, dvs. hovedet skal pege ned mod agterstavnen. Hold fokus på, at pagajen er vinkelret på kajakken.

Hold fast i pagajen og placer nu det ene ben i cockpittet. Når du skal have det andet ben ned i cockpittet, så skal du holde pagajen så vinkelret på kajakken som muligt. Glid så langt ned

du kan og hold tyngdepunktet lavt. Når du skal dreje dig rundt så husk du skal kunne se pagaj og pagajflyder hele vejen. Flyt pagajen om foran og pump det sidste vand ud, sæt skørtet på, og sæt pagajflyderen fast igen og fortsæt instruktionen.

Vi har nu fået introduceret begge redninger, både makker og solo. Vurder selv om du vil gemme soloredningen til sidst i forløbet.

Når redningerne er overstået, så skal vores gæster opleve fornøjelsen af at glide gennem vandet i selskab med de øvrige klubmedlemmer.