Generalforsamling 2022

Generalforsamling 1. februar kl. 18.00 og efterfølgende i svømmehal også dem der ikke har meldt sig til der.

Tilmelding til Carsten senest d. 25. januar !!

Foreslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med at spise, hvor der vil være en øl eller vand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Rubek
 2. Bestyrelsens beretning v/ Carsten
 3. Aflæggelse af regnskab v/Gitte
 4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  Kontingentopkrævning sendes via mail og sidste rettidig betaling er ultimo april – ved senere indbetaling opkræves ekstra kr. 50,-.
  Container til opbevaring af kajakker – hvad er der stemning for?
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Søren er på valg og ønsker ikke genvalg
  Carsten er på valg og villig til genvalg
 7. Valg af 1 bestyrelses suppleant:
  Finn foreslåes genvalgt
 8. Valg af revisor
  Yvonne blev valgt for 2 år sidste år og er derfor ikke på valg
 9. Valg af revisorsuppleant
  Er der nogen der har lyst ?
 10. Evt.

Udvalg:

 • Tapas
 • Tur
 • Materiel
 • PR
 • Instruktør

Der er ledige pladser i alle udvalg. Vi er en forening, hvor alle betaler kontingent, derfor er der også en forventning om at alle bidrager til foreningen på den ene eller anden måde. Så kom frisk og vær med til at udvikle vores hyggelige klub.

Tilmeldte:

Carsten
Gitte og Erik
Yvonne
Gitte G
Bjarne
Poul
Jørn
Karina og Ole
Finn
Søren K
Benedikte

Dette indlæg har 2 kommentarer

Skriv et svar