Generalforsamling 1. februar kl. 18.00 i et lokale i samme bygning som svømmehallen. Og efterfølgende kan de, der har lyst gå i svømmehal og øve lidt redninger

Tilmelding til Carsten senest d. 25. januar !!

Foreslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med at spise, hvor der vil være en øl eller vand.

Dagsorden:

Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Rubek

Bestyrelsens beretning v/ Carsten

Aflæggelse af regnskab v/Gitte

Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år – bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Kontingentopkrævning sendes via mail og sidste rettidig betaling er ultimo april – ved senere indbetaling opkræves ekstra kr. 50,-.

Container til opbevaring af kajakker – hvad er der stemning for?

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Søren er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Carsten er på valg og villig til genvalg

Valg af 1 bestyrelsessuppleant

 • Finn foreslåes genvalgt

Valg af revisor

 • Yvonne blev valgt for 2 år sidste år og er derfor ikke på valg

Valg af revisorsuppleant

 • Er der nogen der har lyst ?

Udvalg:

 • Tapas
 • Tur
 • Materiel
 • PR
 • Instruktør

Generalforsamling 01.02.2022 kl. 18.00 i et lokale ved svømmehallen

Generalforsamling 1. februar kl. 18.00 og efterfølgende er svømmehalen åben for dem der har lyst til en tur i kajakken.

Tilmelding til Carsten senest d. 25. januar !!

Foreslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med spisning, hvor der vil være en øl eller vand.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Rubek
 • Bestyrelsens beretning v/ Carsten
 • Aflæggelse af regnskab v/Gitte
 • Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 • Kontingentopkrævning sendes via mail og sidste rettidig betaling er ultimo april – ved senere indbetaling opkræves ekstra kr. 50,-.
 • Container til opbevaring af kajakker – hvad er der stemning for?
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Søren er på valg og ønsker ikke genvalg
  • Carsten er på valg og villig til genvalg
 • Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  • Finn foreslåes genvalgt
 • Valg af revisor
  • Yvonne blev valgt for 2 år sidste år og er derfor ikke på valg
 • Valg af revisorsuppleant
  • Er der nogen der har lyst ?
 • Udvalg:
  • Tapas
  • Tur
  • Materiel
  • PR
  • Instruktør

Skriv et svar