Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Voer Færgesteds KajakKlub tirsdag den 28. februar kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Auning Idrætscenter. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at gå med i svømmehallen
– så husk badetøj/våddragt.

Vi starter med spisning, og af hensyn til mad skal du melde til hos formanden på tlf. 23 47 75 65 eller på senest torsdag den 23. februar kl. 12.00. Klubben er vært.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Vedrørende.

4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 600,-

6. På valg Bo og Stinne
Bo er villig til genvalg, men da Stinne ikke længere er medlem af klubben skal vi finde et nyt medlem.

7. Der skal vælges en ny suppleant.

Alle er velkomne, man skal blot lige give besked om at man kommer.

På bestyrelsens vegne

Carsten Enemark