Generalforsamling – lørdag den 13. februar kl. 9.00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Voer Færgesteds Kajakklub.

Lørdag den 13. februar 2016 kl. 9.00 i Naturværkstedet på Fjordcentret.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg: Carsten Enemark
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: På valg: Michael Schou
8. Valg af revisor. På valg: John Neimann
9. Valg af revisorsuppleant: På valg Yvonne Karnøe
10. Eventuelt

Du må gerne tage en ven med. Da vi serverer morgenkaffe med brød må man gerne give lyd fra sig om man kommer.

På bestyrelsens vegne

Carsten Enemark