Generalforsamling

Torsdag den 26. februar kl. 19.00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i VFKK med følgende dagsorden

  1.  Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt